ทัวร์อังกฤษ มินิ ช้อปปิ้ง 6 วัน 4 คืน
e1
ทัวร์ยุโรปตะวันออกคลาสสิค เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย 7 คืน
e2
ทัวร์คลาสสิค สเปน โปรตุเกส 7 คืน
e2
ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 7 คืน
e2
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส (ยอดเขา ทิสลิส) 8 วัน 6 คืน พิเศษ นอน ลูกาโน 1 คืน
e2