P2 : SPRING SO FRESH
icon-download
เกาหลี 5 วัน 3 คืน
บิน LJ
พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน
อาหารทานครบ 10 มื้อ
หมู่บ้านลูกกวาด PAJU PREMIUM OUTLET เกาะนามิ ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุก EVERLAND พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ฮันบก คอสเมติก คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ ศูนย์โสม น้ำมันสนเข็มแดง พระราชวังชางด๊อกกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก RUNNINGMAN THEME PARK ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร ตลาดฮงอิก Seoullo 7017 ซุปเปอร์มาเก็ต กรุงเทพฯ (พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น)
เดินทาง มี.ค - พ.ค 2561เริ่ม 15,900-

P8 : WINTER SO COOL
icon-download
เกาหลี 5 วัน 3 คืน
บิน LJ
พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน
อาหารทานครบ 10 มื้อ
หมู่บ้านเทพนิยาย เกาะนามิ เล่นสกี ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุก EVERLAND น้ำมันสนเข็มแดง คอสเมติก พระราชวังถ๊อกซูกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพร คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ฮันบก ตลาดฮงอิก Seoullo 7017 ซุปเปอร์มาเก็ต กรุงเทพฯ
เดินทาง ธ.ค - ก.พ 2561เริ่ม 16,900-

P5 : ANYEONG PYEONGCHANG 2018
icon-download
ต้อนรับมหกรรมกีฬาฤดูหนาว 2018
เกาหลี 5 วัน 3 คืน
บิน LJ
พักสกีรีสอร์ต 1 คืน โซล 2 คืน ระดับ 4 ดาว
อาหารทานครบ 10 มื้อ
เมืองพยองชาง PYEONGCHANG HOUSE 2018 ฟาร์มแกะ เล่นสกี ป้อมฮวาซอง สวนสนุก EVERLAND โซล K STYLE HUB ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี ตลาดอินซาดง น้ำมันสนเข็มแดง ร้านเครื่องสำอางค์ ตลาดเมียงดง ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง GRAVIN MUSEUM ศูนย์สมุนไพร ซุปเปอร์มาเก็ต กรุงเทพฯ
เดินทางธ.ค - ก.พ 2561เริ่ม 18,900.-

P6 : ANYEONG PYEONGCHANG 2018
icon-download
ต้อนรับมหกรรมกีฬาฤดูหนาว 2018
เกาหลี 5 วัน 3 คืน
บิน KE
พักสกีรีสอร์ต 1 คืน โซล 2 คืน ระดับ 4 ดาว
อาหารทานครบ 10 มื้อ
เมืองพยองชาง PYEONGCHANG HOUSE 2018 ฟาร์มแกะ เล่นสกี ป้อมฮวาซอง สวนสนุก EVERLAND โซล K STYLE HUB ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี ตลาดอินซาดง น้ำมันสนเข็มแดง ร้านเครื่องสำอางค์ ตลาดเมียงดง ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง GRAVIN MUSEUM ศูนย์สมุนไพร ซุปเปอร์มาเก็ต กรุงเทพฯ
เดินทางธ.ค - ก.พ 2561เริ่ม 28,900.-