P2 : HI KOREA SPRING SO FRESH
icon-download
เกาหลี 5วัน3คืน
บิน LJ
พักโรงแรม 3 คืน ระดับมาตรฐาน
อาหารทานครบทุกมื้อ
หมู่บ้านลูกกวาด PAJU PREMIUM OUTLET เกาะนามิ ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุก EVERLAND พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ฮันบก คอสเมติก คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ ศูนย์โสมน้ำมันสนเข็มแดง พระราชวังชางด๊อกกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก RUNNINGMAN THEME PARK ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร ตลาดฮงอิก Seoullo 7017 ซุปเปอร์มาเก็ต กรุงเทพฯ
(พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น)
เดินทาง มี.ค - พ.ค 2561เริ่ม 15,900-

P1 : HI KOREA SPRING SO FRESH
icon-download
เกาหลี 5วัน3คืน
บิน KE
พักโรงแรม 3 คืน ระดับมาตรฐาน
อาหารทานครบทุกมื้อ
หมู่บ้านลูกกวาด PAJU PREMIUM OUTLET เกาะนามิ ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุก EVERLAND พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ฮันบก คอสเมติก คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ ศูนย์โสมน้ำมันสนเข็มแดง พระราชวังชางด๊อกกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก RUNNINGMAN THEME PARK ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร ตลาดฮงอิก Seoullo 7017 ซุปเปอร์มาเก็ต กรุงเทพฯ
(พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น)
เดินทาง มี.ค - พ.ค 2561เริ่ม 19,900-

P12 : HI KOREA SPECIAL SONGKRAN ชาบูขาปูเต็มที่
icon-download
เกาหลี 5วัน3คืน
บิน TG
พักโรงเเรม 3 คืน ระดับมาตรฐาน
อาหารทานครบ 10 มื้อ พิเศษ ขาปูยักษ์ เติมไม่อั้น !!!
พิเศษ อัพ BUSINESS CLASS เพิ่มเพียง 4,000 บาท(ไป-กลับ เสิร์ฟอาหารเเบบ ECONYMY CLASS)
หมู่บ้านลูกกวาด PAJU PREMIUM OUTLET เกาะนามิ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ทำคิมบับ ใส่ชุดฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ย่านทงแดมุน ศูนย์โสม คอสเมติก พระราชวังเคียงบก ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลี บลูเฮาส์ คลองชองเกชอน ดิวตี้ฟรี คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร ร้านน้ำมันสนเข็มแดง ตลาดฮงอิก TRICK EYE MUSEUM ICE GALLERY ซุปเปอร์มาเก็ต กรุงเทพฯ
เดินทาง 12 - 16 เม.ย วันสงกรานต์เริ่ม 28,900-

P11 : HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (LJ)
icon-download
เกาหลีปูซาน 5วัน 3 คืน
บิน LJ
พักปูซาน 3 คืน ระดับมาตรฐาน
อาหารทานครบทุกมื้อ
นั่งกระเช้าลอยฟ้า เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน ตลาดปลาจุนกัง สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน ปูซานทาวเวอร์ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สะพานเดินทะเล Sky Walkway สวนริมทะเล แทจงแด วัดแฮดอง ยงกุงซา APEC HOUSE สะพานกวางอันแดเคียว ร้านน้ำมันสนเข็มแดง คอสเมติก หมู่เกาะออยุคโด โบสถ์ Jukseong ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพร ซุปเปอร์มาร์เก็ต Lotte Premium Outlet Duty Free ดาวทาวน์ กรุงเทพฯ
เดินทางก.พ-มี.ค 2561เริ่ม 14,900-

P10 : HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (KE)
icon-download
เกาหลีปูซาน 5วัน 3 คืน
บิน KE
พักปูซาน 3 คืน ระดับมาตรฐาน
อาหารทานครบทุกมื้อ
นั่งกระเช้าลอยฟ้า เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน ตลาดปลาจุนกัง สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน ปูซานทาวเวอร์ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สะพานเดินทะเล Sky Walkway สวนริมทะเล แทจงแด วัดแฮดอง ยงกุงซา APEC HOUSE สะพานกวางอันแดเคียว ร้านน้ำมันสนเข็มแดง คอสเมติก หมู่เกาะออยุคโด โบสถ์ Jukseong ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพร ซุปเปอร์มาร์เก็ต Lotte Premium Outlet Duty Free ดาวทาวน์ กรุงเทพฯ
เดินทาง ก.พ-ต.ค 2561เริ่ม 20,900-

P1 : HI KOREA APRIL SNOW 2018
icon-download
เทศกาลหิมะ APRIL SNOW FESTIVAL
บิน KE
พักโรงแรม 3 คืน ระดับ4 ดาว
อาหารทานครบทุกมื้อ
ยงเพียงสกีรีสอร์ท กิจกรรมบนลานสกีกอนโดล่า กิมจิ ฮันบก สวนสนุก EVERLAND คอสเมติก คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ ศูนย์โสม น้ำมันสนเข็มแดง พระราชวังชางด๊อกกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก RUNNINGMAN THEME PARK ศูนย์สมุนไพร ตลาดฮงอิก Seoullo 7017 ซุปเปอร์มาเก็ต กรุงเทพฯ
(พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น)
เดินทาง 12-16 เม.ย วันสงกรานต์เริ่ม 32,900-