แพคเกจทัวร์

P0 : Hi Korea : SAVER (MAR)

เกาหลี 5 วัน 3 คืน
บิน LJ

อาหารทานครบ 10 มื้อ

icon-download
หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ พิพิธภัณฑ์ซูโดกุกซาน ย่านซองโด ทำกิมจิ สวมชุดฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ ศูนย์โสม น้ำมันสนเข็มแดง คอสเมติก พระราชวังชางด็อก SMดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร พลอยสีม่วง TRICK EYE MUSEUM ICE MUSEUM ตลาดฮงอิก ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ
มี.ค–เม.ย14–18 / 19–23 /
20–24 / 21–25 มี.ค /
28มี.ค–01 เม.ย
เริ่มต้น 13,900-
P0APR : Hi Korea : SAVER (APR)

เกาหลี 5 วัน 3 คืน
บิน LJ

อาหารทานครบ 10 มื้อ

icon-download
หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ พิพิธภัณฑ์ซูโดกุกซาน ย่านซองโด ทำกิมจิ สวมชุดฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ ศูนย์โสม น้ำมันสนเข็มแดง คอสเมติก พระราชวังชางด็อก SMดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร พลอยสีม่วง TRICK EYE MUSEUM ICE MUSEUM ตลาดฮงอิก ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ
เม.ย3-7 / 18-22 เม.ยเริ่มต้น 15,900-
P2 : Hi Korea : Suwon Seoul Spring
P2

เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน LJ / TW / 7C
พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน
อาหารทานครบ 10 มื้อ
* ชมโชว์สุดฮิต*
** พิเศษ เดือนเมษายน พาชม CHERRY BLOSSOM **
icon-download

สะพานแขวน เมืองพาจู เกาะนามิ อึยวังเรลไบท์ สวนสาธาณะเมืองอึยวัง กิมจิ ฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ COSMETIC ศูนย์โสม น้ำมันสนเข็มแดง พระราชวังชางด็อก คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี วัดโชเกซา ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร TRIC EYE MUSEUM & ICE GALLERY ตลาดฮงอิก ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เม.ย-พ.ค'17เดินทางทุกวันเริ่มต้น 14,900.-
P3 : Hi Korea : SPECIAL HOLIDAY
P3

พักโรงแรมระดับ 3 ดาว
4วัน2 คืน
บิน KE
icon-download

หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ พิพิธภัณฑ์ซูโดกุกซาน ย่านซองโด กิมจิ ฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์GRAVIN MUSEUM ตลาดเมียงดง พระราชวังชางด็อก โซลทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซุปเปอร์มาเก็ต
เดินทาง3-6 พ.ค 2560เริ่มต้น 17,900.-
P5 : Hi Korea : KOREA RELAX TIME
P5

บิน TG
icon-download

หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ สวนชายู PAJU PREMIUM OUTLET เกาะซองโมโด วัดโบมุนซา เเช่น้ำเเร่เท้า ฟาร์มโสม โรงงานโสม สวนหินคังฮวา พระราชวังเคียงบก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน หอคอยโซลทาวเวอร์ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ ตลาดเมียงดง ฮงแด TRIC EYE MUSEUM ICE GALLERY
เดินทาง 20-24 เม.ย 60 /
10-14 พ.ค 60
เริ่มต้น 19,999.-
P8 : Hi Korea : KOREA : SUWON SEOUL
P8

เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน LJ /TW / 7C
พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน
เล่นสกี พักซูวอน
** ชมโชว์ K-LIVE SHOW หรือ FANTA STICK SHOW**
icon-download
Paju Premium Outlet หมู่บ้านอังกฤษ เกาะนามิ เล่นสกี ไร่สตรอเบอร์รี่ ทำกิมจิ
สวมชุดฮันบก สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ คอสเมติก ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสม น้ำมันสนเข็มแดง บลูเฮาส์ พระราชวังชางด็อก คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์
SM ดิวตี้ฟรี วัดโชเกซา ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร TRICK EYE MUSEUM ICE MUSEUMตลาดฮงอิก ซุปเปอร์มาเก็ต
ธ.ค'16 - มี.ค'17เดินทางทุกวันเริ่มต้น 14,900.-
TW1 : TAIWAN SUPERSAVE APRIL
TW1
ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน สายการบิน XW
เวลาช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ
ทานอาหารทะเลสดๆที่ตลาดปลาไทเป
พักดีโรงแรม 4 ดาว
บินสายการบิน NOK SCOOT
น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม**
icon-download
ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดกวนอู
ตลาดเฟิงเจียไนท์มาร์เก็ต- อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ไทเป 101 - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก
ซีเหมิงติง - มิตซุยเอ้าท์เล็ท
ตลอดเดือนเมษายน 2560เริ่มต้น 17,900.-
TW2 : TAIWAN SUPERSAVE MAY-OCT
Banner_9746

ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน สายการบิน XW
เวลาช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ
ทานอาหารทะเลสดๆที่ตลาดปลาไทเป
พักดีโรงแรม 4 ดาว
บินสายการบิน NOK SCOOT
น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
icon-download
ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดกวนอู
ตลาดเฟิงเจียไนท์มาร์เก็ต- อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ไทเป 101 - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก
ซีเหมิงติง - มิตซุยเอ้าท์เล็ท
ตลอดเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 16,900.-
TW3 : TAIWAN ALISHAN APRIL
Banner_9746

ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน สายการบิน XW
นั่งรถไฟโบราณชมเส้นทางธรรมชาติ
ที่อุทยานอาลีซาน
ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ เสี่ยว หลง เปา
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
พักดีโรงแรม 4 ดาว
บินสายการบิน NOK SCOOT
น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
icon-download
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วันพระถังซัมจั๋ง - วัดกวนอู
อาลีซาน - ซือหลินไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก
ไทเป 101 - ซีเหมิงติง- DUTY FREE
ตลอดเดือนเมษายน 19,700.-
TW4 : TAIWAN ALISHAN MAY-OCTOBER
Banner_9746

ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน สายการบิน XW
นั่งรถไฟโบราณชมเส้นทางธรรมชาติ
ที่อุทยานอาลีซาน
ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ เสี่ยว หลง เปา
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
พักดีโรงแรม 4 ดาว
บินสายการบิน NOK SCOOT
น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
icon-download
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วันพระถังซัมจั๋ง - วัดกวนอู
อาลีซาน - ซือหลินไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก
ไทเป 101 - ซีเหมิงติง- DUTY FREE
ตลอดเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 18,700.-

 

Comments are closed.