แพคเกจทัวร์


P0.1 : HI KOREA SUMMER ชิลเวอร์ (JULY - SEP)

เกาหลี 5 วัน 3 คืน
บิน LJ
icon-download
หมู่บ้านเทพนิยาย G TOWER CANAL WALK เกาะนามิ ทำกิมจิ สวมชุดฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ร้านคอสเมติก คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ ศูนย์โสม น้ำมันสนเข็มแดง ดิวตี้ฟรี คลองชองเกชอน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง GRAVIN MUSEUM ตลาดเมียงดง ** อิสระอาหารเย็น** ศูนย์สมุนไพร วัดพงอึนซา พลอยสีม่วง ซุปเปอร์มาเก็ต กรุงเทพฯ
เดินทาง ก.ค-ก.ย2017เริ่มต้น 12,900-

P2 : HI KOREA AUTUMN (OCT - NOV)

เกาหลี 5 วัน 3 คืน
บิน LJ
อาหารทานครบ 10 มื้อ
icon-download
หมู่บ้านลูกกวาด เกาะนามิ กิมจิ ฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ คอสเมติค N Seoul Tower
ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง พระราชวังถ๊อกซูกุง วัดโชเกซา ดิวตี้ฟรี ตลาดอินซาดง ตลาดเมียงดง น้ำมันสนเข็มแดง กาโรซูกิล พลอยสีม่วง ซุปเปอร์มาเก็ต กรุงเทพฯ
เดินทางต.ค-พ.ย 201715,900-

P8 : HI KOREA WINTER SO COOL (DEC - FEB)

เกาหลี 5 วัน 3 คืน
บิน LJ
พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน ระดับมาตรฐาน
อาหารทานครบ 10 มื้อ
icon-download
หมู่บ้านเทพนิยาย เกาะนามิ เล่นสกี ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุก EVERLAND น้ำมันสนเข็มแดง คอสเมติก พระราชวังถ๊อกซูกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพร คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ฮันบก ตลาดฮงอิก Seoullo 7017 ซุปเปอร์มาเก็ต กรุงเทพฯ
เดินทาง ธ.ค2017-ก.พ2018เริ่มต้น 16,900-

JTP1 : SPRING SUMMER FUJI BY XJ 5D3N
ทะเลสาบอาชิ ล่องเรือโจรสลัด โอชิโนะฮักไค หมู่บ้านบ่อน้ำศักสิทธิ์ ภูเขาไฟฟูจิ เมนูพิเศษ หมูย่างหินภูเขาไฟ นมัสการ เจ้าแม่ กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุซะ ชมโคมไฟยักษ์ เลือกซื้อของฝากที่ถนนนากามิเซะ อิสระช๊อปปิ้งศูนย์รวมแฟชั่นวัยรุ่นอินเทรนด์อัพเดทเทรนแห่งเมืองปลาดิบ
มื้อพิเศษ 3 มื้อ
1. ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น (ยากินิคุ)
2. บุฟเฟ่ขาปูยักษ์
3. หมูย่างหินภูเขาไฟ
สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่น ONSEN
นอนออนเซ็น 1 คืน พักนาริตะ 4 ดาว 2 คืน
มิ.ย.-ต.ค.60เริ่ม 25,900.-

icon-download


OSK7 : OSAKA KYOTO NARA BY XJ 5D3N JUN-OCT
ชมปราสาททอง สัญลักษณ์ของเมืองเกียวโต ถ่ายรูปกับเสาโทริอิ ฟูชิมิอินาริ ซุ้มประตูแดง เดินเลียบป่าไผ่ อาราชิยาม่า ช้อปปิ้งที่ถนนโดทงโบริ ย่านชินไชบาชิ Free Osaka visitors' Ticket (ตั๋วรถไฟ)
- นอน โอซาก้า 3 คืน พักย่านชินไซบาชิ
- เสริฟอาหารร้อนบนเครื่องขาไปและกลับ
- น้ำหนักกระเป๋า 20 KG.ทั้งไปและกลับ
- พิเศษ!! บุฟเฟ่ย์ชาบู และ บุฟเฟ่ย์ปิ้งย่าง YAKINIKU
- ช้อปปิ้ง Rinku Premium Outlet และ DUTY FEE
มิ.ย.-ต.ค.60เริ่ม 25,900.-

icon-download


TAIWAN CHIC CHIC
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดกวนอู ตลาดเฟิงเจียไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ตลาดปลาไทเป อิสระท่องเที่ยวที่ไทเป
*** พิเศษ ทานชาบูชาบู + ร้านอาหารชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา***
บินสายการบิน XW NOK SCOOT น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
พ.ค.-ส.ค.60เริ่ม 11,999.-

icon-download


TAIWAN SUPER SAVE
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดกวนอู ตลาดเฟิงเจียไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ตลาดปลาไทเป ไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก ช้อปปิ้งซีเหมิงติง ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET
*** พิเศษ ทานเสี่ยวหลงเปา + ชาบู ชาบู + ซีฟู๊ด ***
บินสายการบิน XW NOK SCOOT น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
มิ.ย.-ต.ค.60เริ่ม 16,900.-

icon-download


TAIWAN ALISHAN
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดกวนอู อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก ช้อปปิ้งซีเหมิงติง
*** พิเศษ ทานเสี่ยวหลงเปา + ชาบู ชาบู + ซีฟู๊ด ***
บินสายการบิน XW NOK SCOOT น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
มิ.ย.-ต.ค.60เริ่ม 18,700.-

icon-download

Comments are closed.