แพคเกจทัวร์


P2 : HI KOREA AUTUMN (OCT - NOV)

เกาหลี 5 วัน 3 คืน
บิน LJ
อาหารทานครบ 10 มื้อ
icon-download
หมู่บ้านลูกกวาด เกาะนามิ กิมจิ ฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ คอสเมติค N Seoul Tower
ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง พระราชวังถ๊อกซูกุง วัดโชเกซา ดิวตี้ฟรี ตลาดอินซาดง ตลาดเมียงดง น้ำมันสนเข็มแดง กาโรซูกิล พลอยสีม่วง ซุปเปอร์มาเก็ต กรุงเทพฯ
เดินทางต.ค-พ.ย 201715,900-

P8 : HI KOREA WINTER SO COOL (DEC - FEB)

เกาหลี 5 วัน 3 คืน
บิน LJ
พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน ระดับมาตรฐาน
อาหารทานครบ 10 มื้อ
icon-download
หมู่บ้านเทพนิยาย เกาะนามิ เล่นสกี ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุก EVERLAND น้ำมันสนเข็มแดง คอสเมติก พระราชวังถ๊อกซูกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพร คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ฮันบก ตลาดฮงอิก Seoullo 7017 ซุปเปอร์มาเก็ต กรุงเทพฯ
เดินทาง ธ.ค2017-ก.พ2018เริ่มต้น 16,900-

P5 : HI KOREA ANYEONG PYEONGCHANG 2018

ต้อนรับมหกรรมกีฬาฤดูหนาว 2018
เกาหลี 5 วัน 3 คืน
บิน LJ
พักสกีรีสอร์ต 1 คืน โซล 2 คืน ระดับ 4 ดาว
อาหารทานครบ 10 มื้อ
icon-download
เมืองพยองชาง PYEONGCHANG HOUSE 2018 ฟาร์มแกะ เล่นสกี ป้อมฮวาซอง สวนสนุก EVERLAND โซล K STYLE HUB ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี ตลาดอินซาดง น้ำมันสนเข็มแดง ร้านเครื่องสำอางค์ ตลาดเมียงดง ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง GRAVIN MUSEUM ศูนย์สมุนไพร ซุปเปอร์มาเก็ต กรุงเทพฯ
เดินทาง ธ.ค 2017-ก.พ 2018 เริ่มต้น 18,900-
เดินทางธ.ค 2017-ก.พ 2018เริ่มต้น 18,900.-

P6 : HI KOREA ANYEONG PYEONGCHANG 2018

ต้อนรับมหกรรมกีฬาฤดูหนาว 2018
เกาหลี 5 วัน 3 คืน
บิน KE
พักสกีรีสอร์ต 1 คืน โซล 2 คืน ระดับ 4 ดาว
อาหารทานครบ 10 มื้อ
icon-download
เมืองพยองชาง PYEONGCHANG HOUSE 2018 ฟาร์มแกะ เล่นสกี ป้อมฮวาซอง สวนสนุก EVERLAND โซล K STYLE HUB ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี ตลาดอินซาดง น้ำมันสนเข็มแดง ร้านเครื่องสำอางค์ ตลาดเมียงดง ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง GRAVIN MUSEUM ศูนย์สมุนไพร ซุปเปอร์มาเก็ต กรุงเทพฯ
เดินทางธ.ค 2017-ก.พ 2018เริ่มต้น 28,900.-

JTP1 เพิ่มโปรแกรม TOKYO FUJI BY XJ 5D3N
โตเกียว 5 วัน 3 คืน
เมนูพิเศษ หมูย่างหินภูเขาไฟ
มื้อค่ำบุฟเฟต์ขาปู
พักออนเซน 1 คืน นาริตะ 4 ดาว 2 คืน
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ โกเทมบะเอ้าเลท ออนเซน Mt. Fuji โอชิโนะฮักไค หมู่บ้านบ่อน้ำศักสิทธิ์ โตเกียว วัดอาซากุซ่า ชมโคมไฟยักษ์ เลือกซื้อของฝากที่ถนนนากามิเซะ ชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว
ต.ค. 2017เริ่ม 28,900 .-

icon-download


OSK7 OSAKA KYOTO NARA By XJ 5D3N
โอซาก้า 5 วัน 3 คืน
แจกฟรี!! บัตร Osaka visitor (one day pass) 1ใบ
พิเศษ! บุฟเฟต์ชาบู และ ยากินิคุ
เกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ อาราชิยาม่า โอซาก้า โดทงโบริ ชินไซบาชิ อิสระช้อปปิ้งในโอซาก้า ปราสาทโอซาก้า วัดโทไดจิ-เมืองนารา ริงกุเอ้าท์เล็ท ดิ้วตี้ฟรี
ต.ค. - ธ.ค. 2017
29ธ.ค.'17-2ม.ค.'18
(ปีใหม่)
เริ่ม 28,900 .-

icon-download


TAIWAN CHIC CHIC
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดกวนอู ตลาดเฟิงเจียไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ตลาดปลาไทเป อิสระท่องเที่ยวที่ไทเป
*** พิเศษ ทานชาบูชาบู + ร้านอาหารชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา***
บินสายการบิน XW NOK SCOOT น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
พ.ค.-ส.ค.60เริ่ม 11,999.-

icon-download


TAIWAN SUPER SAVE
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดกวนอู ตลาดเฟิงเจียไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ตลาดปลาไทเป ไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก ช้อปปิ้งซีเหมิงติง ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET
*** พิเศษ ทานเสี่ยวหลงเปา + ชาบู ชาบู + ซีฟู๊ด ***
บินสายการบิน XW NOK SCOOT น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
มิ.ย.-ต.ค.60เริ่ม 16,900.-

icon-download


TAIWAN ALISHAN
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดกวนอู อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก ช้อปปิ้งซีเหมิงติง
*** พิเศษ ทานเสี่ยวหลงเปา + ชาบู ชาบู + ซีฟู๊ด ***
บินสายการบิน XW NOK SCOOT น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
มิ.ย.-ต.ค.60เริ่ม 18,700.-

icon-download


ตากอากาศ ต้นเดือนตุลาคม TOKYO FUJI BY XJ 5D3N
โตเกียว 5 วัน 3 คืน
แช่น้ำพุร้อน ริมทะเล
เมนูพิเศษ หมูย่างหินภูเขาไฟ
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ โกเทมบะเอ้าเลท แช่น้ำพุร้อน Mt. Fuji โอชิโนะฮักไค หมู่บ้านบ่อน้ำศักสิทธิ์ โตเกียว วัดอาซากุซ่า ชมโคมไฟยักษ์ เลือกซื้อของฝากที่ถนนนากามิเซะ ชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว
3-7 ต.ค.2017เริ่ม 25,900 .-

icon-download


JTP1 เพิ่มโปรแกรม TOKYO FUJI BY XJ 5D3N
โตเกียว 5 วัน 3 คืน
เมนูพิเศษ หมูย่างหินภูเขาไฟ
มื้อค่ำบุฟเฟต์ขาปู
พักออนเซน 1 คืน นาริตะ 4 ดาว 2 คืน
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ โกเทมบะเอ้าเลท ออนเซน Mt. Fuji โอชิโนะฮักไค หมู่บ้านบ่อน้ำศักสิทธิ์ โตเกียว วัดอาซากุซ่า ชมโคมไฟยักษ์ เลือกซื้อของฝากที่ถนนนากามิเซะ ชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว
ต.ค. 2017เริ่ม 28,900 .-

icon-download


OSK7 OSAKA KYOTO NARA By XJ 5D3N
โอซาก้า 5 วัน 3 คืน
แจกฟรี!! บัตร Osaka visitor (one day pass) 1ใบ
พิเศษ! บุฟเฟต์ชาบู และ ยากินิคุ
เกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ อาราชิยาม่า โอซาก้า โดทงโบริ ชินไซบาชิ อิสระช้อปปิ้งในโอซาก้า ปราสาทโอซาก้า วัดโทไดจิ-เมืองนารา ริงกุเอ้าท์เล็ท ดิ้วตี้ฟรี
ต.ค. - ธ.ค. 2017
29ธ.ค.'17-2ม.ค.'18
(ปีใหม่)
เริ่ม 28,900 .-

icon-download


ธันวานี้ หนาวแน่ๆที่ฮอกไกโด By TG 6D4N
ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
พักออนเซน 1 คืน ซัปโปโร 3 คืน
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูพร้อมขาปูยักษ์ 3 ชนิด
เล่นหิมะที่ รึซึสึ รีสอร์ท
ดาเตะจิไดมูระ โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวอุสุซาน ศูนย์อนุรักษ์หมี Rusutsu Ski Resort โอตารุ คลองโอตารุ นาฬิกาไอน้ำ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเป่าแก้ว โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ศาลเจ้าฮอกไกโด ตึกทําเนียบรัฐบาลเก่า Mitsui Outlet สวนโอโดริ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
พ.ย. - ธ.ค. 2017เริ่ม 45,900 .-

icon-download


พฤศจิกา หนาวแล้วที่ฟูจิ BY XJ 5D3N
โตเกียว 5 วัน 3 คืน
เมนูพิเศษ หมูย่างหินภูเขาไฟ
มื้อค่ำบุฟเฟต์ขาปู
พักออนเซน 1 คืน นาริตะ 4 ดาว 2 คืน
ตั้งแต่ปลายเดือนพ.ย. พาไปลานสกี
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ออนเซน ลานสกีตั่งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน โตเกียว วัดอาซากุซ่า ชมโคมไฟยักษ์ เลือกซื้อของฝากที่ถนนนากามิเซะ ชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว
พ.ย.. - ธ.ค. 2017
28ธ.ค.'17-1ม.ค.'18
(ปีใหม่)
เริ่ม 28,900 .-

icon-download

Comments are closed.